LLENGUATGE MUSICAL

1r LLENGUATGE MUSICAL. Dimecres i divendres de 17:15h a 18:00h

4t LLENGUATGE MUSICAL. Dimecres i divendres de 20:00h a 21:00h

3r LLENGUATGE MUSICAL. Dimecres i divendres de 19:00h a 20:00h

2n LLENGUATGE MUSICAL. Dimecres i divendres de 18:00h a 19:00h

INSTRUMENTS

Els horaris dels intruments depenen de l'instrument escollit. Es donarà preferència a aquells dies que es curse llenguatge musical, així com l'edat de l'alumne (donant preferència als més menuts).

PREPARACIÓ A PROVA D'ACCÈS GM.   Divendres de 18:15h a 19:45h

INICIACIÓ DALCROZE (5-6 anys) 

Dissabte de 10:00h a 11:00h