LLENGUATGE MUSICAL

1r LLENGUATGE MUSICAL. Dilluns i divendres de 17:30 a 18:15h

4t LLENGUATGE MUSICAL. Dilluns i divendres de 20:15h a 21:15h

3r LLENGUATGE MUSICAL. Dilluns i divendres de 19:15h a 20:15h

2n LLENGUATGE MUSICAL. Dilluns i divendres de 18:15h a 19:15h

INSTRUMENTS

Les hores per a les classes d'instrument s'assignaran la setmana

abans de començar el curs.

INICIACIÓ DALCROZE (5-6 anys) 
BANDA INFANTIL

DIVENDRES 18:15-19:15h

Divendres de 17:15h a 18:15h

PREPARACIÓ A PROVA D'ACCÈS GM.   Divendres de 16:00h a 17:15h

LLENGUATGE ADULTS. Divendres de 18:15h a 19:15h