MILLORA EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA PSICOMOTRICITAT

Quan toquem un instrument estem pendents de llegir la partitura, fer sonar l'instrument i controlar els mecanismes de cada instrument per triar la nota que volem que soni, un exercici complet de psicomotricitat.

 

COMPETÈNCIES EN IDIOMES

Una partitura és un nou llenguatge per a l’aprenent. Un llenguatge que combina signes totalment diferents i en els que apliquem tant competències comunicatives com matemàtiques. . També cal destacar que la música té frases, sintagmes (semifrases) i paraules (motius) que donen sentit al discurs musical. Quan aprenem música, aprenem conceptes paral·lels a qualsevol altre llenguatge.

 

PENSAMENT LÒGIC

El ritme i la melodia són la combinació matemàtica de diferents figures musicals. Per això, estudiar música desenvolupa el raonament lògic-matemàtic i estructura mapes mentals.

 

PENSAMENT MÚLTIPLE

Tocar en conjunt demanda estar pendent de tota l’activitat que passa al teu voltant (companys de faristol, instruccions del director, afinació,…)

 

SENSIBILITAT

La música és una art i per tant, forma críticament davant d’un fet artístic.

 

HABILITATS SOCIALS

Quan toquem en conjunt creem mini societats que ens forcen a portar-nos millor i ajudar-nos entre tots per a que el conjunt soni bé.

 

EDUCACIÓ EN VALORS

Constància, esforç i disciplina es requereixen per a tocar qualsevol instrument. Uns valors que ens ajudaran a ser millor persones en el futur.

 

MILLORA DE L’AUTOESTIMA

Quan els aprenents comproven la millora i els avenços que fan amb l’instrument es potència l’autoestima.

 

RESPONSABILITAT

Els alumnes aprenen a tenir cura del seu instrument i són conscients de la necessitat de mantenir la seua eina de “treball” en bones condicions.

 

Si encara no saps si començar els teus estudis musicals, aquí et donem algunes raons per animar-te!!